installatie

Spiralen

interactieve videoprojectie op vloer of wand. Een witte golf verspreidt zich over de rode vloer. Wanneer je weer op het het beeld stapt kun je de golf breken met je schaduw. Door de golf op de juiste manier te blokkeren kan er een spiraal ontstaan.
Spiralen is een interactieve simulatie van een heel mooi systeem dat in de natuur veel voorkomt: een exciteerbaar medium. Een exciteerbaar medium is een systeem waarin een golf zich kan voortplanten, maar dat de verspreiding van een volgende golf niet toelaat voordat er een bepaalde herstelperiode verstreken is. Een impuls boven een zekere drempelwaarde brengt de golf van activiteit door het exciteerbare medium op gang. In deze installatie kun je door te bewegen de golven breken en op gang brengen, wat een prachtige kolkende zee van spiralen oplevert.

credits

idee & uitvoeringDiana Wildschut, Harmen G. Zijp